Informatie over het maken van een back-up van uw lijst met BlackBerry Messenger-contactpersonen

BlackBerry® Messenger kent een aantal manieren waarop u een back-up kunt maken van uw BlackBerry Messenger-gegevens, zoals uw contactpersonen, profiel en groepslidmaatschap, en deze back-up kunt herstellen. U kunt BlackBerry Messenger zo instellen dat automatisch een back-upbestand van BlackBerry Messenger wordt opgeslagen wanneer uw contactpersonenlijst verandert, bijvoorbeeld wanneer u een contactpersoon toevoegt of verwijdert. U kunt ook handmatig een back-upbestand op uw BlackBerry-toestel of op een mediakaart maken. U kunt ook een back-up maken van de lijst met groepen waartoe u behoort zodat u automatisch opnieuw uitnodigingen voor de groepen ontvangt wanneer u uw contactpersonenlijst herstelt.

Afhankelijk van uw organisatie kunt u mogelijk enkele of alle e-mailadressen die u met BlackBerry Messenger aan uw toestel hebt gekoppeld registreren om automatisch via het draadloos netwerk een back-up te kunnen maken van uw BlackBerry Messenger-contactpersonenlijst en deze te herstellen. Wanneer u BlackBerry Messenger instelt voor het maken van een back-up van uw contactpersonenlijst via het draadloosnetwerk, maakt BlackBerry Messenger back-ups van wijzigingen in uw contactpersonen, profiel en groepslidmaatschap op een BlackBerry Messenger-server die door of namens Research In Motion of dochterondernemingen wordt beheerd. Als u alle toestelgegevens hebt verwijderd, als u uw toestel verliest of als het wordt gestolen, kunt u uw BlackBerry Messenger-contactpersonenlijst via het draadloos netwerk herstellen.

RIM raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u toestelgegevens herstellen als u uw toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden. Raadpleeg de online Help in BlackBerry® Desktop Manager voor informatie over het maken van een back-up van uw toestel met behulp van BlackBerry Desktop Manager.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.