Een geregistreerd e-mailadres verwijderen uit BlackBerry Messenger

Nadat u een geregistreerd e-mailadres hebt verwijderd uit BlackBerry® Messenger kunt u de contactpersonenlijst niet meer via het draadloze netwerk herstellen met behulp van dat e-mailadres. Als u alle geregistreerde e-mailadressen verwijdert uit BlackBerry Messenger wordt niet meer automatisch een back-up van uw contactpersonenlijst gemaakt, totdat u opnieuw een e-mailadres bij BlackBerry Messenger registreert.
  1. Klik in het beginscherm of in de map Instant Messaging op het pictogram BlackBerry Messenger.
  2. Druk in het scherm met de contactpersonenlijst op de menutoets.
  3. Klik op Opties.
  4. Klik op Back-up.
  5. Klik op Op afstand back-up maken van bestanden.
  6. Markeer een e-mailadres in het scherm Back-up op afstand.
  7. Druk op de menutoets.
  8. Klik op E-mailstatus bewerken.
  9. Druk op de menutoets.
  10. Klik op E-mail deactiveren.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.