Help Center

Local Navigation

Een lijstitem wijzigen

 1. Klik in een groep op Lijsten.
 2. Klik op een lijst.
 3. Klik op een lijstitem.
 4. Ga als volgt te werk als u de gegevens van het lijstitem wilt wijzigen:
  • Wijzig het veld Status in Voltooid als u een lijstitem wilt markeren als voltooid.
  • Typ een nieuwe naam voor het lijstitem als u de naam van het lijstitem wilt wijzigen.
  • Typ een categorienaam als u een categorie wilt toevoegen of de categorie wilt wijzigen waaronder het lijstitem wordt weergegeven.
 5. Ga als volgt te werk als u het prioriteitsniveau of de vervaldatum voor het lijstitem wilt wijzigen:
  • Typ een deel van de naam van een lid als u de verantwoordelijkheid voor het lijstitem aan een lid wilt toewijzen. Klik op het lid.
  • Wijzig het veld Prioriteit als u een prioriteitsniveau voor het lijstitem wilt instellen.
  • Wijzig het veld Vervaldatum als u een vervaldatum wilt opgeven. Klik op Datum. Klik op een datum. Wijzig het veld Tot hoge prioriteit maken als u het prioriteitsniveau zo wilt instellen dat het automatisch wordt gewijzigd in 'Hoog' voor een lijstitem met een vervaldatum.
 6. Klik op Opslaan.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.