Help Center

Local Navigation

Een lid toevoegen door een e-mailadres of PIN-code te typen

Wanneer u een lid toevoegt door een e-mailadres of PIN-code te typen, moet de persoon uw uitnodiging accepteren voordat de persoon aan de groep wordt toegevoegd.

Afhankelijk van de machtigingen die een beheerder van de groep heeft ingesteld, is het mogelijk dat u een beheerder van de groep moet zijn om deze taak te kunnen verrichten.

  1. Klik in het beginscherm of in de map Instant Messaging op het pictogram BlackBerry Messenger.
  2. Klik in het scherm met de contactpersonenlijst in de categorie BlackBerry Groups op een groep.
  3. Klik op Leden.
  4. Klik op Een nieuw lid uitnodigen.
  5. Klik op Het e-mailadres, de PIN-code of de naam van een persoon invoeren.
  6. Typ de volledige of gedeeltelijke gegevens van het lid.
  7. Klik op de gegevens van het lid.
  8. Schakel indien nodig het selectievakje Dit adres is een distributielijst in.
  9. Klik op Verzenden.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.