Een contactpersoon toevoegen door een streepjescode te scannen

Wanneer u een contactpersoon toevoegt door een streepjescode te scannen, is het mogelijk dat de persoon uw uitnodiging moet accepteren voordat de persoon aan uw lijst met BlackBerry® Messenger-contactpersonen wordt toegevoegd.
Vóór u begint: Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel een camera hebben.
  1. Klik in het beginscherm of in de map Instant Messaging op het pictogram BlackBerry Messenger.
  2. Druk in het scherm met de contactpersonenlijst op de menutoets.
  3. Klik op Contactpersoon uitnodigen.
  4. Klik op Streepjescode van een persoon scannen.
  5. Klik op Doorgaan.
  6. Houd uw toestel zo vast dat de vier hoeken van de streepjescode op het scherm van uw toestel worden weergegeven. Blijf het toestel vasthouden tot u het signaal hoort dat de handeling is geslaagd.
De persoon kan in de categorie In behandeling blijven tot de persoon uw uitnodiging beantwoordt.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.