Help Center

Local Navigation

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Standaard worden nieuwe Wi-Fi®-profielen onder aan uw Wi-Fi-profielenlijst weergegeven.

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kan uw organisatie verbindingen met een Wi-Fi-netwerk blokkeren.

 1. Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.
 2. Klik op Wi-Fi-netwerk instellen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Netwerken zoeken. Klik op een netwerk.
  • Klik op Netwerk handmatig toevoegen. Voer de netwerknaam in. Klik op Toevoegen.
 4. Volg de instructies op het scherm.
 5. Wanneer u wordt gevraagd een profiel voor het Wi-Fi-netwerk op te slaan, klikt u op Volgende zodat uw BlackBerry-toestel de volgende keer automatisch verbinding maakt met het Wi-Fi-netwerk.
 6. Voer in het scherm Wi-Fi-instelling voltooid een van de volgende acties uit:
  • Om de volgorde van uw Wi-Fi-profielen te wijzigen, klikt u op Wi-Fi-profielen prioriteit geven.
  • Om het instellen van de Wi-Fi-verbinding te voltooien, klikt u op Voltooien.
Om de opties voor uw Wi-Fi-netwerk later te wijzigen, klikt u op het pictogram Verbindingen beheren in het beginscherm. Klik op Wi-Fi-opties.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.