Door de gebruiker gestarte uitnodigingen

U kunt de BlackBerry Messenger SDK gebruiken om een met BlackBerry Messenger verbonden toepassing te maken die gebruikers van BlackBerry-toestellen de mogelijkheid bieden om uitnodigingen te verzenden naar hun BBM-contactpersonen.

Het BBM-platform ondersteunt uitnodigingen om een toepassing te downloaden en uitnodigingen om aan een verbinding deel te nemen.

Uitnodigingstype

Beschrijving

Uitnodiging om te downloaden

De gebruiker kan contactpersonen uitnodigen die de toepassing niet hebben geïnstalleerd om deze naar hun BlackBerry-toestellen te downloaden. Bijvoorbeeld een gebruiker die een met BBM verbonden toepassing installeert waarmee personen video's kunnen delen en beoordelen wil mogelijk vrienden uitnodigingen om de toepassing te downloaden, zodat zij ook video's kunnen delen en beoordelen.

Uitnodiging om deel te nemen

De gebruiker kan contactpersonen uitnodigen die de toepassing hebben geïnstalleerd op hun BlackBerry-toestel om aan de huidige sessie deel te nemen . Bijvoorbeeld een gebruiker die een met BBM verbonden spelletje speelt, kan vrienden uitnodigen om samen met hem of haar het spelletje te spelen.

Wanneer een contactpersoon een uitnodiging voor deelname accepteert, moet die contactpersoon bevestigen om actief in de verbinding te worden. Na deze bevestiging houdt het BBM-platform de contactpersoon als actief in de verbinding bij.

Uitnodiging naar BBM

De gebruiker kan contactpersonen voor BBM uitnodigen die momenteel niet op de BBM-contactpersonenlijst van de gebruiker staan. Op een lijst voor het kiezen van contactpersonen worden de contactpersonen weergegeven die aanwezig zijn in een kanaal of sessieverbinding, zodat de gebruiker kan selecteren welke contactpersonen hij of zij uitnodigt. Contactpersonen die zich al op de BBM-contactpersonenlijst van de gebruiker bevinden, zijn niet beschikbaar voor selectie. De ontvanger moet de uitnodiging voor BBM accepteren.

Met de BBM SDK kunnen uitnodigingen eenvoudig worden gemaakt. Om de lijst van contactpersonen weer te geven, bevat de BBM SDK een lijst voor het kiezen van contactpersonen die lijkt op die in BBM wordt gebruikt. Het BBM-platform zoekt welke contactpersonen van de gebruiker de toepassing al hebben geïnstalleerd. In uw toepassing definieert u welk type uitnodiging wordt verzonden en geeft u de lijst voor het kiezen van contactpersonen weer voor de gebruiker, die door het BBM-platform van de juiste contactpersonen wordt voorzien. In het geval van een uitnodiging voor het downloaden van een toepassing zijn bijvoorbeeld alleen de contactpersonen die uw toepassing niet hebben geïnstalleerd beschikbaar in de lijst voor het kiezen van contactpersonen.

Het BBM-platform is zo ontworpen dat dit leidt tot een eenvoudigere code voor u en een ideale ervaring voor gebruikers, omdat hiermee wordt voorkomen dat gebruikers hun contactpersonen spammen met onnodige uitnodigingen.

Vorig onderwerp: Peer-to-peerverbindingen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.