Gebruikersprofielvak

De klasse UserProfile bevat een opgesomde set van UserProfileBoxItem-objecten. Elke UserProfileBoxItem heeft een ID (een primaire sleutel), een pictogram en wat tekst. Een UserProfileBoxItem kan voor allerlei dingen staan, van een weergaveafbeelding en personagenaam binnen uw spel tot een badge die een prestatie aangeeft.

Een gebruikersprofielvak is een lijst van items die aan de gebruiker en uw toepassing zijn gekoppeld en die de gebruiker met zijn of haar BlackBerry Messenger-contactpersonen kan delen.

U kunt de klasse UserProfileBox gebruiken om de aan het object gekoppelde UserProfileBoxItems toe te voegen, te verwijderen, bij te werken of op te halen voor het UserProfileBox.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.