<MDS-CS_MDS>:<ERROR>:<Unknown packet destination: RIM_IM>

Mogelijke oorzaak

Deze fout kan optreden als u een uitnodiging van de ene BlackBerry® Smartphone Simulator naar de andere verzendt:
  • U gebruikt een 64-bits versie van de JRE
  • De PATH-omgevingsvariabele van uw systeem verwijst naar een 64-bits versie van de JRE

Mogelijke oplossing

Controleer of u een 32-bits versie van de JRE gebruikt.

Volgend onderwerp: Feedback geven

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.