Inhoud delen met de BBM-contactpersonen van een gebruiker

De klasse net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.MessagingService geeft een methode waarmee uw toepassing inhoud kan delen met de BlackBerry Messenger-contactpersonen van een gebruiker.

Om inhoud te delen, roept u shareContent() aan op het MessagingService-object dat gekoppeld is aan uw toepassing en geeft u de inhoud door die u wilt delen (bijvoorbeeld een URL), een cookie dat is gekoppeld aan de inhoud en een titel die wordt weergegeven in het gebruikersinterfaceonderdeel voor het kiezen van contactpersonen. Standaard wordt door shareContent() een lijst voor het kiezen van contactpersonen weergegeven met alle BBM-contactpersonen die uw toepassing hebben geïnstalleerd. U kunt het ignoreList-argument gebruiken om een lijst van contactpersonen op te geven die de gebruiker kan negeren.

// Retrieve the messaging service associated with your application
MessagingService msgService = _platformContext.getMessagingService();
String content = "<content to share>";
String cookie = "<cookie>";
// Provide a list of contacts that the user can choose to ignore
// or pass in null
BBMPlatformContactList igonoreList = new BBMPlatformContactList();
ignoreList.add(pickContact());
msgService.shareContent(content, new BBMPlatformData(cookie), 
             "Contact Picker Title", ignoreList);
// Create a list of contacts that have your app installed
public BBMPlatformContact pickContact()
{
  UIService uiService = _platformContext.getUIService();
  BBMPlatformContactList bbmPlatformContactList = uiService.showContactPicker(
   "All Contacts", ContactListProvider.BBM_CONTACTS_WITH_APP, false, false);
  BBMPlatformContact platformContact = null;
  if (bbmPlatformContactList != null)
  {
    try
    {
      platformContact = (BBMPlatformContact) 
      bbmPlatformContactList.getAll().nextElement();
    } 
    catch(NoSuchElementException e) 
    {
      // Code that runs if no more elements exist   
    } 
    finally
    {
      return platformContact;  
    }
  } 
  else
  {
    return null;
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.