Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Een downloaduitnodiging naar een contactpersoon verzenden

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm MyBBMInviteScreen weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan uw toepassing is gekoppeld in de constructor van het scherm.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse de aan de toepassing gekoppelde BBMPlatformContext door.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
    {
    }
  }
 3. Haal in de constructor een verwijzing op naar de berichtenservice die aan de platformcontext van deze toepassing is gekoppeld.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    }
  }
 4. Roep MessagingService.sendDownloadInvitation() aan om een contactpersoon uit te nodigen om uw toepassing te downloaden. Er wordt een gebruikersinterfaceonderdeel voor het kiezen van contactpersonen geopend voor de gebruiker, waarin deze een contactpersoon kan kiezen om uit te nodigen.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
      messagingService.sendDownloadInvitation();
    }
  }

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.