Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Een sessie-uitnodiging naar een contactpersoon verzenden

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan uw toepassing is gekoppeld in de constructor van het scherm.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
 2. Een sessielistener definiëren. In het codevoorbeeld in stap 5 wordt aangenomen dat u de listenerklasse, MySessionListener, hebt benoemd.
 3. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het aan de toepassing gekoppelde object BBMPlatformContext.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 4. Haal in de constructor een verwijzing op naar de berichtenservice die aan de platformcontext van deze toepassing is gekoppeld.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    }
  }
 5. Roep MessagingService.createSession() aan om een nieuw exemplaar van BBMPlatformSession te maken. Geef een exemplaar van de listener die u in stap 2 hebt gedefinieerd als een parameter door.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
      BBMPlatformSession mySession = messagingService.createSession(new MySessionListener());
    }
  }
 6. Roep BBMPlatformSession.sendInvitation() aan om een contactpersoon uit te nodigen voor uw sessie. De methode sendInvitation() kan drie parameters gebruiken. De eerste parameter geeft aan dat een bericht wordt bezorgd wanneer de contactpersoon de uitnodiging ontvangt. De tweede parameter is een argument dat aan de hoofdmethode van de toepassing wordt doorgegeven als args[1]. De derde parameter is de vervaltijd van de uitnodiging. In het volgende codevoorbeeld wordt de waarde 0 opgegeven voor de vervaltijd (dit wil zeggen dat de uitnodiging nooit verloopt ). Er wordt automatisch een gebruikersinterfaceonderdeel voor het kiezen van contactpersonen geopend voor de gebruiker, waarin deze een contactpersoon kan kiezen om uit te nodigen.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
      BBMPlatforSession mySession = messagingService.createSession(new MySessionListener());
      if (mySession != null) 
      {
        mySession.sendInvitation(“Let's play a game”, "Poker App", 0);
      }
    }
  }

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.