De profielvakinstellingen voor uw toepassing ophalen

Met de klasse net.rim.blackberry.api.bbm.platform.SettingsManager kan uw toepassing de instelling verkrijgen van het profielvak van een gebruiker voor uw toepassing. U kunt bijvoorbeeld vaststellen of het profielvak van uw toepassing is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Om de status van het profielvak voor uw toepassing te verkrijgen, moet u eerst het SettingsManager-object van uw toepassing verkrijgen door getSettingsManager() aan te roepen op het BBMPlatformContext-object van uw toepassing.

Om de status van de profielvakinstelling vast te stellen, roept u SettingsManager.getSetting() aan en geeft u SETTING_PROFILE_BOX op als retourveld.

Als het profielvak voor uw toepassing is uitgeschakeld, kunt u de gebruiker vragen om het profielvak van uw toepassing in te schakelen door requestAppSettings() aan te roepen op het BBMPlatformContext-object van uw toepassing.

private static void alertIfNotShowingProfile()
{
  // Obtain the value of the profile box setting
  final SettingsManager settingsMgr = context.getSettingsManager();
  final int profileBoxSetting = settingsMgr.getSetting
   (SettingsManager.SETTING_PROFILE_BOX);
  // If the setting is disabled, ask the user to change the setting
  if(profileBoxSetting == SettingsManager.VALUE_DISABLED)
  {
    if(Dialog.D_OK == Dialog.ask(Dialog.D_OK_CANCEL,
     "Would you like this application to appear in your profile?"))
    {
      // If the user agrees, prompt the user to go to the options screen
      context.requestAppSettings();
    }
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.