Menu-items van toepassingen ophalen van een BlackBerry-toestel

De klasse net.rim.blackberry.api.bbm.platform.ui.MenuItemManager geeft methoden waarmee uw toepassing de menu-items kan ophalen die uw toepassing aan het BlackBerry®-toestel van een gebruiker heeft toegevoegd. De klasse net.rim.blackberry.api.bbm.platform.ui.InvitationMenuItem kapselt de informatie van een menu-item in, bijvoorbeeld de ID, de volgorde, het label en het bericht.

Om individuele menu-items op te halen, roept u MenuItemManager.getMenuItem() aan en geeft u het menu-item-ID mee. Als het menu-item niet bestaat, retourneert de methode geen resultaten. Om alle menu-items op te halen, roept u MenuItemManager.getMenuItems() aan. Hierdoor wordt een reeks InvitationMenuItem[]-items geretourneerd.

// Retrieve all menu items
InvitationMenuItem[] menuItems = _menuItemMgr.getMenuItems();
// Display the menu items
myScreen.add(new LabelField("The existing menu items are:"));
for(int i = 0; i < menuItems.length; i++)
{
    myScreen.add(new LabelField(menuItems[i].getId() + ": " + menuItems[i].getLabel()));
}
if (menuItems.length = 0)
{
    myScreen.add(new LabelField("There are no menu items to display."));
}    

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.