Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform

Vóór u begint: Een subklasse van BBMPlatformApplication maken.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.BBMPlatformApplication;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.BBMPlatformContext;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.BBMPlatformContextListener;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.BBMPlatformManager;
  import net.rim.device.api.ui.container.MainScreen;
  import net.rim.device.api.ui.UiApplication;
 2. Maak het toepassingskader door de klasse UiApplication uit te breiden. Declareer in de nieuwe klasse een exemplaar van MyBBMAppPlugin als een lidvariabele van de klasse MyBBMPlatformApp.
  public class MyBBMPlatformApp extends UiApplication
  {
     private MyBBMAppPlugin myPlugin;  
  }
 3. Maak het kader voor een aangepast scherm door de klasse MainScreen uit te breiden.
  private class MyBBMPlatformScreen extends MainScreen
  {
    MyBBMPlatformScreen()
    {
      setTitle("My BBM Platform screen");
    }
  }
 4. Maak in de constructor voor de klasse MyBBMPlatformApp een exemplaar voor uw klasse MyBBMAppPlugin en roep pushScreen() aan om het scherm voor de toepassing weer te geven.
  public MyBBMPlatformApp() 
  {
    myPlugin = new MyBBMAppPlugin();
    pushScreen(new MyBBMPlatformScreen());
  }
 5. Roep in dezelfde constructor invokeLater(new Runnable()) aan om het object toe te voegen aan de gebeurteniswachtrij voor uw toepassing. Roep in de methode run() van het object BBMPlatformManager.register() aan in een try/catch-blokkering om uw plug-in te registreren bij het BlackBerry Messenger-platform. De methode register() retourneert een BBMPlatformContext-object voor deze toepassing.
  invokeLater(new Runnable()
  {
   public void run(
   {
    BBMPlatformContext platformContext = null;
      try 
      {
        platformContext = BBMPlatformManager.register(myPlugin);
      }
  	    catch (ControlledAccessException e) 
      {
        // BBM Social Platform has been disabled
      }
  
 6. Een contextwijzigingslistener definiëren. In het codevoorbeeld in stap 7 wordt aangenomen dat de subklasse van uw contextwijzigingslistener MyBBMPlatformContextChangeListener en deze de BBMPlatformContextListener-interface implementeert.
 7. Maak in de methode run() een nieuw exemplaar van een BBMPlatformContextListener en roep BBMPlatformContext.setChangeListener() aan om de listener toe te wijzen aan de BBMPlatformContext.
      if (platformContext != null) 
      {
        MyBBMPlatformContextListener platformContextListener;
        platformContextListener = new MyBBMPlatformContextListener();
        platformContext.setListener(platformContextListener);
       }
    }
   }
  );
 8. Maak in uw klasse MyBBMPlatformApp een methode main(). Maak in main() een exemplaar van de klasse MyBBMPluginApp en voeg deze toe aan de gebeurtenisthread van uw toestel om de toepassing te starten en het in te schakelen om gebeurtenissen te ontvangen.
  public static void main(String[] args)
  {
    MyBBMPlatformApp theApp = new MyBBMPlatformApp();
    theApp.enterEventDispatcher();
  }
U hebt nu uw toepassing bij het BlackBerry Messenger-platform geregistreerd.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.