Informatie verkrijgen over hoe uw toepassing binnen BlackBerry Messenger wordt aangeroepen

U kunt BBMPlatformContextListener.appInvoked() gebruiken om vast te leggen hoe uw app binnen BlackBerry Messenger werd aangeroepen en om gerelateerde gegevens te verzamelen, zoals de huidige gebruiker, contactpersoon, PPID en profielvakitems. U kunt deze informatie gebruiken om te leren hoe de BBM-functies die in uw app zijn geïntegreerd worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld het gedrag van uw app wijzigen zodat deze opent in de context waarin deze normaal wordt aangeroepen, zoals wanneer een prestatielijst wordt weergegeven in het profielvak van een gebruiker. Het kan u ook helpen om het belang van deze functies voor uw app vast te stellen.

De volgende tabel toont de contextuele informatie die BBMPlatformContextListener.appInvoked(reason, param, user) met elke redenconstante kan vastleggen:

Redenconstante

App wordt aangeroepen wanneer de huidige gebruiker klikt

Param

Gebruiker

INVOKE_PROFILE_BOX_ITEM

Het profielvakitem van een gebruiker voor de toepassing

De UserProfileBoxItem waarop is geklikt

De gebruiker op wiens profielvakitem is geklikt (kan de huidige gebruiker zijn)

INVOKE_PROFILE_BOX

De profielvakkoptekst van een gebruiker voor de toepassing

null

De gebruiker op wiens profielvak is geklikt (kan de huidige gebruiker zijn)

INVOKE_PERSONAL_MESSAGE

De koppeling 'persoonlijk bericht' van de app in het profiel van een contactpersoon

De persoonlijke berichtenreeks (exclusief de koppeling naar de app)

De contactpersoon op wiens koppeling van een persoonlijk bericht is geklikt

INVOKE_CHAT_MESSAGE

De koppeling naar de app in het chatbericht van een contactpersoon

null

De contactpersoon op wiens koppeling chatbericht is geklikt

Laten we eens naar enkele scenario's kijken

public appInvoked(final int reason, final Object param, final Presence user)
{
  /* Scenario 1: The current user clicks a contact’s profile box header 
   * for the app. */
    if(reason == BBMPlatformContext.INVOKE_PROFILE_BOX)
    {
      int ppid = getPPID(user);
      /* Add code to capture all the items in the user's profile box,
       * for example, activities and achievements) /*
    }
  /* Scenario 2: The current user clicks a contact’s profile box item for the app.
   * The app can capture whose profile box was clicked, and the associated profile
   * box item. */
    if(reason == BBMPlatformContext.INVOKE_PROFILE_BOX_ITEM)
    {
      Int ppid = getPPID(user);
      UserProfileBoxItem item = (UserProfileBoxItem) param;
      // display the profile box item, for example, a game score
      int score = Integer.parseInt(item.getCookie());
    }
  /* Scenario 3: The current user clicks a contact’s personal message link
   * in a contact's profile. The app can capture whose personal message 
   * was clicked and the personal message (minus the app link).*/
    if(reason == BBMPlatformContext.INVOKE_PERSONAL_MESSAGE)
    {
      int ppid = getPPID(user);
      String personalMessage = (String) param;
    }
  /* Scenario 4: The current user clicks a contact’s chat message link
   * in a contact's chat message. The app can capture whose chat message 
   * link was clicked.*/
    if(reason == BBMPlatformContext.INVOKE_CHAT_MESSAGE)
    {
      int ppid = getPPID(user);
      // Add code to start an activity with the contact
    }
}
// A generic function to obtain a user's unique ID
public static int getPPID (Presence user)
{
  if (user instanceof UserProfile)
  {  // returns the current user's PPID
    return ((UserProfile) user).getPPID();
  }
  else if(user instanceof BBMPlatformContact)
  {  // returns the contact's PPID
  return ((BBMPlatformContact) user).getPPID();
  }
}
Volgend onderwerp: Problemen oplossen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.