Een gebruiker informeren over een verzoek om te delen wanneer uw toepassing niet actief is

U kunt de interface net.rim.blackberry.api.bbm.platform.BBMPlatformContext gebruiken om een gebruiker van een BlackBerry®-toestel te informeren dat een verzoek om inhoud te delen is ontvangen toen uw toepassing niet actief was. U kunt dit gedrag configureren wanneer u uw toepassing registreert op het BBM-platform door BBMPlatformApplication.getDefaultSettings() te overschrijven en SETTING_SHARECONTENT_SPLAT te retourneren.

public int getDefaultSettings()
{
      return BBMPlatformContext.SETTING_SHARECONTENT_SPLAT;
}

Wanneer het BBM-platform een bericht van MessagingServiceListener.onShareContentReceived() ontvangt, wordt een indicator voor een nieuw item ( ) toegepast op het pictogram van het Home-scherm van uw toepassing om de gebruiker te informeren dat een bericht in behandeling is. Wanneer de gebruiker uw toepassing opent, stuurt het BBM-platform alle berichten in de wachtrij naar uw toepassing zodra MessagingServiceListener bij het platform is geregistreerd.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.