Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Een openbare sessie hosten

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan uw toepassing is gekoppeld in de constructor van het scherm.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
  import net.rim.device.api.ui.container.MainScreen;
 2. Een sessielistener definiëren. In het codevoorbeeld in stap 5 wordt aangenomen dat u de listenerklasse, MySessionListener, hebt benoemd.
 3. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het object BBMPlatformContext door dat aan uw toepassing is gekoppeld.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 4. Haal in de constructor een verwijzing op naar de berichtenservice voor deze toepassing.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    }
  }
 5. Roep MessagingService.createSession() aan om een nieuw exemplaar van BBMPlatformSession te maken. Geef een exemplaar van de listener die u in stap 2 hebt gedefinieerd als een parameter door.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
      BBMPlatformSession mySession = messagingService.createSession(new 
         MySessionListener());
    }
  }
 6. Roep BBMPlatformSession.setPublic() aan om deze sessie in te stellen als openbaar, zodat contactpersonen die niet in uw contactpersonenlijst van BlackBerry Messenger Messenger staan, kunnen deelnemen. Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven voor de gebruiker wanneer deze methode wordt aangeroepen.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
      BBMPlatformSession mySession = messagingService.createSession(new 
       MySessionListener());
      boolean isHosting = mySession.setPublic();
       if (isHosting)
         {
          // add code to send PIN and PPID to your web service
         }
    }
  }
  Nadat u hebt bevestigd dat u de sessie wilt hosten, moet u uw PIN en PPID verzenden aan uw webservice. U kunt nu aanvragen voor deelname ontvangen van gebruikers die willen deelnemen aan uw sessie, zelfs wanneer zij niet één van uw BlackBerry Messenger-contactpersonen zijn. De methode joinRequestReceived() in uw implementatie van BBMPlatformSessionListener wordt aangeroepen wanneer een object BBMPlatformIncomingJoinRequest door uw toepassing wordt ontvangen. U kunt deze aanvraag accepteren of afwijzen door respectievelijk BBMPlatformIncomingJoinRequest.accept() of BBMPlatformIncomingJoinRequest.decline() aan te roepen.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.