De locatie van een gebruiker ophalen

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm MyUserProfileBoxScreen weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan de toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
  import net.rim.device.api.system.*;
  import java.util.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het aan de toepassing gekoppelde object BBMPlatformContext.
  public class MyUserProfileBoxScreen extends MainScreen
  {
    public MyUserProfileBoxScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Roep in de constructor BBMPlatformContext.getUserProfile() aan om een verwijzing op te halen naar het object UserProfile dat is gekoppeld aan deze BBMPlatformContext. Het geretourneerde object is het profiel van de huidige gebruiker.
  UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
 4. Roep in de constructor UserProfile.getUserProfileLocation() aan om een verwijzing op te halen naar het object UserProfileLocation dat is gekoppeld aan deze UserProfile.
  UserProfileLocation userProfileLocation = userProfile.getUserProfileLocation();
 5. Haal in de constructor de landcode, het pictogram met de vlag van het land en de tijdzone van de gebruiker op. Deze velden zijn alleen-lezen.
  String countryCode = userProfileLocation.getCountryCode();
  Bitmap countryIcon = userProfileLocation.getCountryIcon();
  TimeZone timeZone = userProfileLocation.getTimeZone();

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.