De inhoud van het profielvak van de gebruiker weergeven

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm MyUserProfileScreen weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan de toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
  import net.rim.device.api.system.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
  import net.rim.device.api.util.*;
  import java.util.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het aan de toepassing gekoppelde object BBMPlatformContext.
  public class MyUserProfileScreen extends MainScreen
  {
    public MyUserProfileScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Roep BBMPlatformContext.getUserProfile() aan om een verwijzing naar het object UserProfile op te halen dat aan deze BBMPlatformContext is gekoppeld. Dit object is het profiel van de huidige gebruiker.
  UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
  UserProfileBox userProfileBox = userProfile.getProfileBox();
  
 4. Roep userProfileBox.isAccessible() in een if-instructie aan om er zeker van te zijn dat het profielvak toegankelijk is.
  if (userProfileBox.isAccessible())
  {
  }
 5. Roep UserProfileBox.getItems() aan om alle items in het profielvak op te halen.
  if (userProfileBox.isAccessible())
  {
    UserProfileBoxItem[] items = userProfileBox.getItems();
  }
  
 6. Herhaal dit via UserProfileBoxItem[]. Roep voor elke UserProfileBoxItem de functie Screen.add() aan om een BitmapField en een LabelField weer te geven die het pictogram en de tekst van het object UserProfileItem bevatten.
  if (userProfileBox.isAccessible())
  {
    UserProfileBoxItem[] items = userProfileBox.getItems();
    for(int i = 0; i < items.length; i++) {
      UserProfileBoxItem profileItem = items[i]
      Bitmap icon = userProfileBox.getIcon(profileItem.getIconId());
      myScreen.add(new BitmapField(icon));
      myScreen.add(new LabelField(profileItem.getText()));
    }
  }
  
Vorig onderwerp: Gebruikersprofielvak

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.