Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Een lijst weergeven van contactpersonen die uw toepassing hebben geïnstalleerd

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan uw toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
  import net.rim.device.api.ui.container.*;
  import java.util.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse de aan de toepassing gekoppelde BBMPlatformContext door.
  public class MyBBMContactListScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMContactListScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Roep in de constructor BBMPlatformContext.getContactListService() aan om een verwijzing op te halen naar het object ContactListService dat is gekoppeld aan de toepassing.
  ContactListService contactListService = platformContext.getContactListService();
 4. Roep in de constructor ContactListService.getContacts() aan om een object BBMPlatformContactList op te halen dat alle contactpersonen bevat die deze toepassing hebben geïnstalleerd.
  BBMPlatformContactList contacts = contactListService.getContactList();
 5. Roep in de constructor BBMPlatformContactList.getAll() aan om een opsommingsobject op te halen dat alle contactpersonen in BBMPlatformContactList bevat.
  Enumeration contactsEnum = contacts.getAll();
 6. In constructor kunt u nu de opsomming doorlopen. In het volgende codevoorbeeld wordt aangegeven hoe de namen van de contactpersonen kunnen worden weergegeven.
  while(contactsEnum.hasMoreElements()) 
  {
    BBMPlatformContact contact = (BBMPlatformContact)contactsEnum.nextElement();
    myScreen.add(new LabelField(contact.getDisplayName());
  }

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.