Een contextwijzigingslistener definiëren

In het volgende voorbeeld wordt aangenomen dat u een binnenste privéklasse maakt als onderdeel van een toepassing die een contextwijzigingslistener vereist.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
 2. Maak het kader voor de contextwijzigingslistener door de methode accessChanged() te definiëren. De parameter accessErrorCode is een van de velden van de klasse BBMPlatformContext (bijvoorbeeld ACCESS_BLOCKED_BY_IT_POLICY). Het volgende codevoorbeeld geeft dialoogvensters weer die de gebruiker informeren over de wijziging die heeft plaatsgevonden.
  class MyBBMPlatformContextListener extends BBMPlatformContextListener
  {
    public void accessChanged(boolean isAccessAllowed, int accessErrorCode)
    {
      if(isAccessAllowed) 
      {
        Dialog.inform("Access to the platform context is now allowed.");
      }
      else
      {
        Dialog.inform("Access to the platform context is now disallowed because 
               of error:" + accessErrorCode);
      }
    }
    public void appInvoked(int reason, Object param)
    {
        /*code for handling different contexts for invocation:
         <reason> is a constant in BBMPlatformApplication prepended 
         with INVOKE, which tells you why this app was invoked and by 
         whom 
         <param> is an object representing a custom paramater with 
         more information about the invocation context*/ 
    }
  }
Volgend onderwerp: Een sessielistener definiëren

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.