Een kanaallistener definiëren

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat u deze klasse als onderdeel maakt van een toepassing die een kanaallistener vereist.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.device.api.ui.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
 2. Maak het kader voor de kanaallistener door de handtekening van elke retouraanroepmethode te definiëren. In het volgende codevoorbeeld wordt een bericht weergegeven dat aanduidt welke gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  class MyChannelListener extends BBMPlatformChannelListener
  {
    public void invitationAccepted(BBMPlatformConnection connection, BBMPlatformContact contact)
    {
      Dialog.inform(contact.getDisplayName() + " has accepted your invitation.");
    }
    public void invitationDeclined(BBMPlatformConnection connection, String contactDisplayName) 
    {
      Dialog.inform(contactDisplayName + " has declined your invitation.");
    }
    public void invitationFailed(BBMPlatformConnection connection, String inviteeName, int reasonCode) 
    {
      Dialog.inform(inviteeName + " has failed to receive your invitation. Error: " + reasonCode);
    }
    public void contactLeft(BBMPlatformConnection connection, BBMPlatformContact contact) 
    {
      Dialog.inform(contact.getDisplayName() + " has left the application.");
    }
    //NOTE: The message parameter is received as a data array. This method converts message to a String before displaying.
    public void dataReceived(BBMPlatformConnection connection, BBMPlatformContact fromContact, BBMPlatformData message)
    {
      Dialog.inform(fromContact.getDisplayName() + ": " + new String(message.getData()));
    }
    //NOTE: param is a custom parameter defined by the application and passed in from the sender of the invitation
    public void invitationReceived(BBMPlatformConnection connection, BBMPlatformContact contact, String param)
    {
      Dialog.inform(contact.getDisplayName() + ": " + param);
    }
    public void invitationsSent(BBMPlatformConnection connection, int count)
    {
      Dialog.inform("I've sent " + count + " invitations.");
    }
    public void joinFailed(BBMPlatformConnection connection, BBMPlatformContact inviter, int reasonCode)
    {
      Dialog.inform("The user has failed to join the session. Error: " + reasonCode);
    }
  }

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.