Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Codevoorbeeld: een bericht verzenden naar een contactpersoon

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyBBMScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyBBMScreen heeft doorgegeven.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.io.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
public class MyBBMScreen extends MainScreen
{
  public MyBBMScreen(BBMPlatformContext platformContext)
  {
    MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    _channel = messagingService.createChannel(_channelListener);
    _channel.sendInvitation("Let's play a game", "Chess App", 0);
  }
  private void onContactLeft(BBMPlatformContact contact) 
  {
    String goodbyeMsg = contact.getDisplayName() + " has left the game.";
    BBMPlatformData data = new BBMPlatformData(goodbyeMsg);
    try
    {
      _channel.sendData(data, _channel.getContactList());
    }
    catch (BBMPlatformException e) 
    {
      // Error handler code
    }
  }
  private BBMPlatformChannelListener _channelListener = new BBMPlatformChannelListener() 
  {
    public void contactsInvited(BBMPlatformConnection conn, BBMPlatformContactList contactList ) 
    {
    }
    public void contactsJoined(BBMPlatformConnection conn, BBMPlatformContactList contacts, String cookie,
     int type) 
    {
    }
    public void contactDeclined(BBMPlatformConnection conn, BBMPlatformContact contact) 
    {
    }
    public void contactLeft(BBMPlatformConnection conn, BBMPlatformContact contact) 
    {
      onContactLeft(contact);
    }
    public void dataReceived(BBMPlatformConnection conn, BBMPlatformContact sender, BBMPlatformData data) 
    {
    }
  };
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.