Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Codevoorbeeld: een uitnodiging om deel te nemen aan een sessie verzenden naar een contactpersoon

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyBBMInviteScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyBBMScreen heeft doorgegeven.

In dit codevoorbeeld wordt ook aangenomen dat u de taak, Een sessielistener definiëren, hebt uitgevoerd en de sessielistenerklasse, MySessionListener, hebt benoemd.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
public class MyBBMSessionScreen extends MainScreen
{
  public MyBBMSessionScreen(BBMPlatformContext platformContext)
  {
    MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    BBMPlatforSession mySession = messagingService.createSession(new MySessionListener());
    if (mySession != null) 
    {
      mySession.sendInvitation(“Let's play a game”, "Poker App", 0);
    }
  }
}
Volgend onderwerp: Een openbare sessie hosten

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.