Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Codevoorbeeld: een uitnodiging om deel te nemen verzenden naar een contactpersoon

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyBBMInviteScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyBBMScreen heeft doorgegeven.

In dit codevoorbeeld wordt ook aangenomen dat u de taak, Een kanaallistener definiëren, hebt uitgevoerd en de kanaallistenerklasse, MyChannelListener, hebt benoemd.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
{
  public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
  {
    MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    BBMPlatformChannel channel = messagingService.createChannel(new MyChannelListener());
    if (channel != null) 
    {
      channel.sendInvitation(“Let's play a game”, "Chess App", 0);
    }
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.