Codevoorbeeld: de gebruikerslocatie ophalen

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyUserProfileBoxScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyUserProfileBoxScreen heeft doorgegeven.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
import net.rim.device.api.system.*;
import java.util.*;
public class MyUserProfileBoxScreen extends MainScreen 
{  
  public MyUserProfileBoxScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
  {
    UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
    UserProfileLocation userProfileLocation = userProfile.getUserProfileLocation();
								if(userProfileLocation != null) {
      String countryCode = userProfileLocation.getCountryCode();
      Bitmap countryIcon = userProfileLocation.getCountryIcon(); 
      TimeZone timeZone = userProfileLocation.getTimeZone();
    } else {
      // User has not enabled location in profile
    }
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.