Een item aan het profielvak van de gebruiker toevoegen

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm MyUserProfileBoxScreen weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan de toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
  import net.rim.device.api.system.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
  import java.util.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het aan de toepassing gekoppelde object BBMPlatformContext.
  public class MyUserProfileBoxScreen extends MainScreen
  {
    public MyUserProfileBoxScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Roep in de constructor BBMPlatformContext.getUserProfile() aan om een verwijzing op te halen naar het object UserProfile dat is gekoppeld aan deze BBMPlatformContext. Het geretourneerde object is het profiel van de huidige gebruiker.
  UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
 4. Roep UserProfile.getProfileBox() aan om een verwijzing naar het object UserProfileBox op te halen dat aan deze UserProfile is gekoppeld.
  UserProfileBox profileBox = userProfile.getProfileBox();
  if (profileBox.isAccessible())
  {
  }
  
 5. Registreer pictogrammen die in het profielvak moeten worden gebruikt door profileBox.registerIcon() aan te roepen voor elk pictogram. Roep EncodedImage.getEncodedImageResource() aan om een afbeeldingsobject te maken om als het pictogram te gebruiken.
  if (profileBox.isAccessible())
  {
    UserProfileBox profileBox = userProfile.getProfileBox();
    int iconId = 1;
    EncodedImage icon = EncodedImage.getEncodedImageResource("myImg.jpg");
    profileBox.registerIcon(iconId, icon);
  }
 6. Roep UserProfileBox.addItem() aan en geef daarbij de pictogram-ID door die u zojuist hebt geregistreerd en een String om een item aan het profielvak toe te voegen.
  if (profileBox.isAccessible())
  {
    UserProfileBox profileBox = userProfile.getProfileBox();
    int iconId = 1;
    EncodedImage icon = EncodedImage.getEncodedImageResource("myImg.jpg");
    profileBox.registerIcon(iconId, icon);
    profileBox.addItem(iconId, "My message.");
  }

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.