Communicatiebeperkingen

Om te voorkomen dat een toepassing te veel van de beschikbare bandbreedte gebruikt, beperkt het BlackBerry Messenger-platform het totale volume van gegevens dat door een met BBM verbonden toepassing wordt overgedragen als volgt:

  • Alle berichten en toepassingsgegevens die over kanaal- en sessieverbindingen worden overgedragen voor alle met BBM verbonden toepassingen op een BlackBerry-toestel worden uitgevoerd, zijn beperkt tot een maximale gegevensoverdrachtsnelheid die door de BBM-server wordt geconfigureerd. Als het totale volume van gegevens dat aan een toepassing wordt toegeschreven de maximale overdrachtsnelheid dreigt te overschrijden, beperkt het BBM-platform gegevensverkeer voor die toepassing om de overdrachtsnelheid tot een aanvaardbaar niveau te verminderen. Bestandsoverdrachten die vanaf een met BBM verbonden toepassing worden verzonden worden niet als toepassingsgegevens beschouwd en vallen daarom niet onder deze beperking op de gegevensoverdrachtsnelheid.
  • Bestandsoverdrachten verzonden vanaf een met BBM verbonden toepassing zijn beperkt tot een maximum van 60 kB per overdracht.
  • Het maximumaantal van gebruikers in een verbinding is tot 24 beperkt.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.