Uw toepassing uitvoeren vanuit de BlackBerry Java-plug-in voor Eclipse

 1. Klik op Run > Debug Configurations.
 2. Maak een nieuwe BlackBerry Simulator-startconfiguratie en typ een naam.
 3. Selecteer op het tabblad Projects de projecten die u wilt starten.
 4. Klik op het tabblad Simulator op General.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Device een simulator (bijvoorbeeld SimPackage-6.0.0.313_9800-9800). Voor informatie over het installeren van het simulatorpakket, raadpleegt u Het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket installeren.
 6. Klik op het tabblad Advanced:
  1. Schakel het selectievakje Use Customized command options in.
  2. Typ in het vak Customized command line de argumenten uit het bestand sim1.bat. Bijvoorbeeld: "C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0.0\6.0.0.313 (9800)\fledge.exe" /handheld=9800 /app-param=JvmAlxConfigFile:9800.xml /pin=0x2100000A /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e /session=9800 /app="C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0.0\6.0.0.313 (9800)\Jvm.dll" /app=Jvm.dll /handheld=9800 /session=Sim1 /app-param=JvmAlxConfigFile:9800.xml /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e /pin=0x2100000A /app-param=regVersion=3 /app-param=regDestIP=127.0.0.1 /app-param=regDestPort=19781 /app-param=regSrcPort=19780 /app-param=DisableSyncServiceRecord /title="BlackBerry 9800-1 Simulator"
  3. Typ in het vak Customized working directory het pad van de directory waarin u het simulatorpakket hebt geïnstalleerd.
  4. Typ in het vak Customized MDS directory het pad van de directory waarin u het MDS-simulatorpakket hebt geïnstalleerd.
  Voor informatie over het installeren van het MDS-simulatorpakket, raadpleegt u Installeren en uitvoeren van BlackBerry MDS Simulator.
 7. Klik op Apply om de instellingen op te slaan.
 8. Klik op Debug.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.