Maak een werkruimte voor uw BlackBerry Messenger-toepassing met de BlackBerry Java Development Environment

Vóór u begint: In de map waarin u de BlackBerry Messenger SDK hebt uitgepakt, kopieert u net_rim_bb_qm_platform.jar in de map BBM SDK naar de map lib van de BlackBerry Java Development Environment (de standaardlocatie van de map lib is C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry JDE 6.0.0\lib).
 1. Klik in de BlackBerry JDE op File > New Workspace.
 2. Typ in het veld Workspace Name een naam voor de werkruimte en klik op OK.
 3. Klik met de rechtermuisknop de werkruimte en klik op Properties.
 4. Klik in het dialoogvenster Workspace Properties, op het tabblad General, naast de lijst Imported Jar Files op Add.
 5. Ga in het dialoogvenster Add file naar C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry JDE 6.0.0\lib en dubbelklik op het bestand net_rim_bb_qm_platform.jar. Het bestand verschijnt in de lijst Geïmporteerde Jar-bestanden in uw werkruimte-eigenschappen. U kunt nu de klassen van BlackBerry Messenger importeren en uw toepassing compileren.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de werkruimte en verricht een van de volgende acties:
  • Om een bestaand project te importeren, klikt u op Add Project to <workspace name>.
  • Om een nieuw project te maken, klikt u op Create new Project in <workspace name>.
 7. Wanneer u klaar bent om uw project samen te stellen, klik dan in de vervolgkeuzelijst van het profiel van BlackBerry Smartphone Simulator die zich in de rechterbovenhoek van BlackBerry JDEbevindt. Standaard is het geselecteerde profiel Default Simulator.
 8. Klik in de vervolgkeuzelijst op 9800-6.0.0.313.
 9. Klik in het menu Build op Build. De .cod-bestanden voor uw toepassing zijn in de simulatordirectory van BlackBerry JDE gemaakt en geplaatst.
Als u klaar bent:

Zie Uw BlackBerry Messenger-toepassing uitvoeren als u uw toepassing wilt testen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.