Maak een project voor uw BlackBerry Messenger-toepassing met de BlackBerry Java Plug-in voor Eclipse

 1. Open in Eclipse het BlackBerry Application Development perspective.
 2. Klik op File > New > BlackBerry Project.
 3. Typ in het veld Project Name in het dialoogvenster New BlackBerry Project een naam voor uw project.
 4. Zorg dat u in het gedeelte JRE een BlackBerry JRE selecteert met versie 5.0 of hoger en klik op Finish.
 5. Klik in de weergave Package Explorer met de rechtermuisknop het project en klik op Properties.
 6. Klik in het linkervenster van het dialoogvenster Properties op Java Build Path.
 7. Klik op het tabblad Libraries.
 8. Klik op de knop Add External JARs.
 9. Ga naar de map waar u het bestand BlackBerry Messenger SDK hebt uitgepakt. Dubbelklik In de map BBM SDK op net_rim_bb_qm_platform.jar.
 10. Klik op Next.
 11. Klik op OK in het eigenschappenvenster.
 12. Wanneer u klaar bent om uw project te maken, klikt u op BlackBerry > Package All in het menu Project.
Als u klaar bent:

Zie Uw BlackBerry Messenger-toepassing uitvoeren als u uw toepassing wilt testen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.