BlackBerry MDS Simulator configureren om codering van onbeperkte sterkte te gebruiken

Opmerking: U moet in een in aanmerking komend land wonen om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.
Vóór u begint: Controleer of u de 32-bits versie van de Java SE Development Kit (JDK) uitvoert.
  1. Download het bestand jce_policy-6.zip van de Oracle-website op http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce-6-download-429243.html.
  2. Pak het bestand jce_policy-6.zip uit op uw computer.
  3. Vervang in de beveiligingsmap in de directory van het systeem JDK (bijvoorbeeld C:\Program Files\Java\jre1.6.0_24\jre\lib\security) de bestanden local_policy.jar en US_export_policy.jar. Voor meer informatie, zie Java-omgevingsvariabelen instellen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.