Het profiel van de gebruiker bijwerken

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u uw toepassing bij het BlackBerry Messenger-platform hebt geregistreerd en dat de klasse die het scherm weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan deze toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
  import net.rim.device.api.system.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
  import java.util.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het object BBMPlatformContext door dat aan deze toepassing is gekoppeld.
  public class MyUserProfileScreen extends MainScreen
  {
    public MyUserProfileScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Roep in de constructor BBMPlatformContext.getUserProfile() aan om een verwijzing op te halen naar het object UserProfile dat is gekoppeld aan BBMPlatformContext. Het exemplaar dat is geretourneerd, is het profiel van de huidige gebruiker.
  UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
 4. Roep UserProfile.setStatus() aan en geef een status en een bericht door. Er verschijnt een bevestigingsdialoogvenster wanneer u deze methode aanroept. In het volgende codevoorbeeld wordt de status van de gebruiker bijgewerkt in 'bezet'. U kunt ook het persoonlijke bericht en de weergaveafbeelding bijwerken door respectievelijk setPersonalMessage() en setDisplayPicture() aan te roepen.
  boolean allowed = userProfile.setStatus(Presence.STATUS_BUSY, "I am busy.");
  if(! allowed)
    {
      int result = Dialog.ask(Dialog.D_YES_NO, "Would you like CoolApp to stop
             updating your profile status?");
      if(result == Dialog.YES) 
      {
        // Optional code to prevent the application from asking to update the
        // user's status
      }
     }
  

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.