Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Een bericht verzenden naar alle deelnemers in een sessie

Vóór u begint: Een sessie-uitnodiging naar een contactpersoon verzenden om de contactpersonenlijst van uw sessie van gegevens te voorzien.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
 2. In de if-instructie die u hebt gemaakt toen u de taak Een sessie-uitnodiging naar een contactpersoon verzenden voltooide, roept u BBMPlatformSession.getContactList() aan om een exemplaar van BBMPlatformContactList op te halen. De geretourneerde contactpersonenlijst bevat alle contactpersonen die uw uitnodiging hebben geaccepteerd.
  if(mySession != null)
  {
    BBMPlatformContactList contacts = mySession.getContactList();
  }
 3. Maak een exemplaar van de klasse BBMPlatformData (een wrapperklasse voor uw gegevensbericht) en het String-object (de berichttekst van uw bericht). In het volgende codevoorbeeld wordt de constructor BBMPlatformData gebruikt die een inhoudstype (de eerste parameter van de constructor), de gegevens zelf (de tweede parameter) en een door de toepassing gedefinieerde ID (de derde parameter) definieert. U kunt het inhoudtype en de ID respectievelijk definiëren met behulp van elke String- en int-waarde respectievelijk die uw toepassing vereist voor parsering. U kunt ook een bericht verzenden zonder die waarden als deze niet nodig zijn.
  String myMsg = "Test data";
  BBMPlatformData data = new BBMPlatformData("Message", myMsg.getBytes(), 0);
 4. Roep BBMPlatformSession.broadcastData() aan, overgenomen van de bovenliggende klasse, om het bericht te verzenden. In het volgende codevoorbeeld wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt bevestigd dat het bericht is verzonden.
  String myMsg = "Test data";
  BBMPlatformData data = new BBMPlatformData("Message", myMsg.getBytes(), 0);
  mySession.broadcastData(data, contacts);

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.