Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Een uitnodiging om deel te nemen naar een contactpersoon verzenden

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die in het volgende codevoorbeeld het scherm een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan de toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse de aan de toepassing gekoppelde BBMPlatformContext door.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
    {
    }
  }
 3. Haal in de constructor MyBBMInviteScreen een verwijzing op naar de berichtenservice die aan de platformcontext van deze toepassing is gekoppeld.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    }
  }
 4. Een kanaallistener definiëren. In het codevoorbeeld in stap 5 wordt aangenomen dat u de listenerklasse, MyChannelListener, hebt benoemd.
 5. Roep MessagingService.createChannel() aan om een nieuwe BBMPlatformChannel te maken, die uw kanaallistenerklasse doorgeeft.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
      BBMPlatformChannel channel = messagingService.createChannel(new MyChannelListener());
    }
  }
 6. Roep in een if-instructie die controleert of u BBMPlatformChannel met succes hebt gemaakt BBMPlatformChannel.sendInvitation() aan om een contactpersoon aan uw toepassing toe te voegen. In de parameters voor sendInvitation() kunt u een bericht opgeven om te worden weergegeven wanneer de contactpersoon de uitnodiging ontvangt, een parameter opgeven die aan de hoofdmethode van de toepassing wordt doorgegeven zoals args[1], en een vervaltijd opgeven. In het volgende codevoorbeeld wordt de waarde 0 opgegeven voor de vervaltijd (dit wil zeggen dat de uitnodiging nooit verloopt ). Er wordt een gebruikersinterfaceonderdeel voor het kiezen van contactpersonen geopend voor de gebruiker, waarin deze een contactpersoon kan kiezen om uit te nodigen.
  public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
      BBMPlatformChannel channel = messagingService.createChannel(new MyChannelListener());
      if (channel != null) 
      {
        channel.sendInvitation(“Let's play a game”, "Chess App", 0);
      }
    }
  }
Als u klaar bent:

U kunt met de contactpersoon communiceren die u voor uw kanaal hebt uitgenodigd als deze uw uitnodiging heeft geaccepteerd.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.