Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Een bestand verzenden naar een contactpersoon

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die in het volgende codevoorbeeld het scherm MyBBMScreen een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan de toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het object BBMPlatformContext door dat aan uw toepassing is gekoppeld.
  public class MyBBMScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Roep in de constructor UIService.showContactPicker() op om een lijst voor het kiezen van contactpersonen weer te geven waarin de gebruiker de contactpersoon kan kiezen aan wie hij of zij het bestand wil verzenden. In het volgende codevoorbeeld wordt een lijst voor het kiezen van contactpersonen weergegeven met alle BlackBerry Messenger-contactpersonen van de gebruiker. De geselecteerde set contactpersonen wordt als een opsomming geretourneerd.
  public class MyBBMScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      BBMPlatformContactList contacts = plstformContext.getUIService().showContactPicker("Send File To", ContactListProvider.BBM_CONTACTS_WITH_APP, false, false);
    }
  }
 4. Als de gebruiker een contactpersoon in de lijst voor het kiezen van contactpersonen heeft gekozen, haalt u een verwijzing naar het eerste element in de opsomming op.
  public class MyBBMScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      BBMPlatformContactList contacts = plstformContext.getUIService().showContactPicker("Send File To", ContactListProvider.BBM_CONTACTS_WITH_APP, false, false);
      if (contacts.size() > 0)
      {
        BBMPlatformContact contact = (BBMPlatformContact)contacts.getAll().nextElement();
      }
    }
  }
 5. Roep FilePicker.getInstance() aan om een lijst voor het kiezen van bestanden weer te geven waarin de gebruiker het bestand kan kiezen dat hij of zij wil verzenden. Wanneer de gebruiker een bestand heeft geselecteerd, wijst u het bestandspad toe aan een String.
  public class MyBBMScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      BBMPlatformContactList contacts = plstformContext.getUIService().showContactPicker("Send File To", ContactListProvider.BBM_CONTACTS_WITH_APP, false, false);
      if (contacts.size() > 0)
      {
        BBMPlatformContact contact = (BBMPlatformContact)contacts.getAll().nextElement();
        FilePicker filePicker = FilePicker.getInstance();
        String filePath = filePicker.show();
      }
    }
  }
 6. Roep MessagingService.sendFile() aan om het bestand te verzenden.
  public class MyBBMScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      BBMPlatformContactList contacts = plstformContext.getUIService().showContactPicker("Send File To", ContactListProvider.BBM_CONTACTS_WITH_APP, false, false);
      if (contacts.size() > 0)
      {
        BBMPlatformContact contact = (BBMPlatformContact)contacts.getAll().nextElement();
        FilePicker filePicker = FilePicker.getInstance();
        String filePath = filePicker.show();
        platformContext.getMessagingService().sendFile(contact, filePath, "Here's the file");
      }
    }
  }

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.