Hoofdklassen van het BlackBerry Messenger-platform

Klasse

Beschrijving

BBMPlatformContext

De BBMPlatformContext-interface controleert de toegangsstatus van uw toepassing en biedt u de mogelijkheid verwijzingen naar de aan de toepassing gekoppelde services (bijvoorbeeld berichtenservice, contactpersonenlijstservice en UI-service) op te halen.

Het BlackBerry® Messenger-platform retourneert een BBMPlatformContext-object wanneer uw toepassing bij het BlackBerry Messenger platform wordt geregistreerd.

U kunt meldingen over wijzigingen in de toegangs- of registratiestatus van uw toepassing ontvangen door een klasse te definiëren die de klasse BBMPlatformContextListener en de bijbehorende methoden uitbreidt.

MessagingService

De klasse MessagingService biedt u de mogelijkheid om een BBMPlatformChannel- of BBMPlatformSession-object te maken, contactpersonen uit te nodigen om uw toepassing te downloaden of een bestand te verzenden naar een BlackBerry Messenger-contactpersoon.

Om meldingen te ontvangen van gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan de berichtenservice, moet u de abstracte klasse MessagingServiceListener extraheren, de retouraanroepmethoden ervan vervangen en de methode MessagingService.setServiceListener() aanroepen.

Om een verwijzing naar de MessagingService op te halen die aan uw toepassing is gekoppeld, roept u BBMPlatformContext.getMessagingService() aan.

BBMPlatformChannel

De BBMPlatformChannel-interface vertegenwoordigt een privéverbinding tussen uw toepassing en een of meer contactpersonen. Als uw toepassing met meerdere contactpersonen communiceert, zijn de contactpersonen zich niet bewust van elkaar. Daarom kunnen de contactpersonen alleen met uw toepassing communiceren, en niet met elkaar.

U kunt BBMPlatformConnection.setPublic() aanroepen om uw kanaal in te stellen om verbindingen toe te staan van contactpersonen die niet op uw lijst met contactpersonen van BlackBerry Messenger staan.

Om meldingen van gebeurtenissen en wijzigingen van het kanaal te ontvangen, moet u de klasse BBMPlatformChannelListener uitbreiden en de retouraanroepmethoden die zijn overgenomen van de klasse BBMPlatformConnectionListener vervangen.

Om een BBMPlatformChannel-object te maken, roept u MessagingService.createChannel() aan, en geeft u een verwijzing naar een BBMPlatformChannelListener-object door.

BBMPlatformSession

De BBMPlatformSession-interface vertegenwoordigt een verbinding tussen BlackBerry Messenger-contactpersonen. Wanneer u een sessieverbinding tot stand brengt, kan elke contactpersoon in de sessie een of meer andere contactpersonen uitnodigen om aan de sessie deel te nemen. Elke contactpersoon in de sessie is beschikbaar voor het delen van gegevens.

U kunt BBMPlatformConnection.setPublic() aanroepen om uw sessie in te stellen om verbindingen toe te staan van contactpersonen die niet op uw lijst met contactpersonen van BlackBerry Messenger staan.

Om meldingen van gebeurtenissen en wijzigingen van de sessie te ontvangen, moet u de BBMPlatformSessionListenerklasse uitbreiden en de retouraanroepmethoden die zijn overgenomen van de klasse BBMPlatformConnectionListener vervangen.

Om een BBMPlatformSession- object te maken, roept u MessagingService.createSession() aan, en geeft u een verwijzing naar een BBMPlatformSessionListener-object door om de listener toe te wijzen.

ContactListService

De ContactListService-klasse biedt toegang tot die contactpersonen in de BlackBerry Messenger-contactpersonenlijst van de gebruiker die de toepassing hebben geïnstalleerd.

Om meldingen over wijzigingen van contactpersonen in de contactpersonenlijst te ontvangen, moet u de interface, PresenceListener, implementeren. PresenceListener bevat een retouraanroepmethode, presenceUpdated(), die wordt aangeroepen wanneer een van de contactpersonen in uw contactpersonenlijst zijn of haar weergaveafbeelding, weergavenaam, persoonlijke bericht of status bijwerkt.

Om een verwijzing naar de ContactListService voor uw toepassing op te halen, roept u BBMPlatformContext.getContactListService() aan.

Om een PresenceListener aan uw contactpersonenlijst toe te wijzen, roept u ContactListService.setListener(PresenceListener) aan.

UIService

De klasse UIService biedt methoden om een voor de toepassing specifiek menu-item toe te voegen aan BlackBerry Messenger, toegang te krijgen tot een contactpersonenkiezer die de gebruiker de mogelijkheid biedt om een contactpersoon te kiezen op basis van een door u gedefinieerde set, een gebruiker toe te staan om contactpersonen uit te nodigen die niet op de BlackBerry Messenger-contactpersonenlijst van de gebruiker naar BBM™ staan of een BlackBerry Messenger-chatsessie te beginnen.

Om een verwijzing naar de UIService voor uw toepassing op te halen, roept u BBMPlatformContext.getUIService() aan.

MenuItemManager

De klasse MenuItemManager biedt methoden om een menu-item op het scherm met contactpersonen van BlackBerry Messenger te maken, toe te voegen, te verwijderen en te controleren. Het menu-item nodigt de geselecteerde contactpersoon uit om te communiceren met de gebruiker die uw met BlackBerry Messenger verbonden toepassing gebruikt.

Het menu-item wordt alleen weergegeven als de geselecteerde contactpersoon de toepassing heeft geïnstalleerd.

Als een menu-item voor uw toepassing al bestaat, wordt dit overschreven wanneer u een nieuw menu-item toevoegt.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.