Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Deelnemen aan een openbare BlackBerry Messenger-sessie

Vóór u begint: Zorg dat u uw toepassing hebt geregistreerd bij het BlackBerry Messenger-platform en dat de klasse die het scherm MyBBMSessionScreen weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan de toepassing is gekoppeld in de constructor van het scherm.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het object BBMPlatformContext door dat aan uw toepassing is gekoppeld.
  public class MyBBMSessioncreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMSessionScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Haal in de constructor een verwijzing op naar de berichtenservice voor de toepassing.
  public class MyBBMSessionScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMSessionScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    }
  }
 4. Roep MessagingService.sendJoinRequest() aan om een aanvraag voor deelname te verzenden naar een openbare sessie met de opgegeven host-ID, host-PPID en andere parameter die u naar de host wilt verzenden (u kunt bijvoorbeeld de host doorgeven op welk niveau u wilt beginnen als de gebeurtenis een spelletje is). De host moet u de host-ID, host-PPID en een string met aanvullende informatie verstrekken (dit kan worden bereikt met behulp van een matchmakingserver die u moet instellen). Door de methode sendJoinRequest() wordt een object BBMPlatformOutgoingJoinRequest geretourneerd. Er verschijnt een bevestigingsdialoogvenster wanneer u deze methode aanroept. Als u de aanvraag voor deelname wilt annuleren voordat deze door de host is geaccepteerd of afgewezen, roept u BBMPlatformOutgoingJoinRequest.cancel() aan.
  public class MyBBMSessionScreen extends MainScreen
  {
    public MyBBMSessionScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
      BBMPlatformOutgoingJoinRequest request = 
       messagingService.sendJoinRequest(123456, "12344567", "My game");
      if (request.getStatus() == BBMPlatformJoinRequest.REQUEST_STATUS_ACCEPTED)
       {
         Dialog.inform("Welcome to My Chess Game");
       }
       else
       {
         Dialog.inform("The request was declined");
       }
  	  }
  }

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.