Het profiel van de gebruiker ophalen

Vóór u begint: Zorg ervoor dat u de taak Uw toepassing registreren bij het BlackBerry Messenger-platform hebt uitgevoerd en dat de klasse die het scherm MyUserProfileScreen weergeeft een verwijzing doorgeeft naar het object BBMPlatformContext dat aan uw toepassing is gekoppeld.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
  import net.rim.device.api.system.*;
  import java.util.*;
 2. Maak een klasse die MainScreen uitbreidt. Geef in de constructor voor deze schermklasse het aan de toepassing gekoppelde object BBMPlatformContext.
  public class MyUserProfileScreen extends MainScreen
  {
    public MyUserProfileScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
    {
    }
  }
 3. Roep in de constructor BBMPlatformContext.getUserProfile() aan om een verwijzing op te halen naar het object UserProfile dat is gekoppeld aan deze BBMPlatformContext. Dit geretourneerde object is het profiel van de huidige gebruiker.
  UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
 4. Haal in de constructor de weergavenaam, de weergaveafbeelding, de status, het statusbericht en het persoonlijke bericht van de gebruiker op. Wijs deze waarden aan de variabelen toe.
  String displayName = userProfile.getDisplayName();
  Bitmap displayPicture = userProfile.getDisplayPicture();
  String personalMsg = userProfile.getPersonalMessage();
  int status = userProfile.getStatus();
  String statusMsg = userProfile.getStatusMessage();
Vorig onderwerp: Gebruikersprofiel

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.