Een contextwijzigingslistener definiëren

In het volgende voorbeeld wordt aangenomen dat u een binnenste privéklasse maakt als onderdeel van een toepassing die een contextwijzigingslistener vereist.
 1. Importeer de noodzakelijke klassen en interfaces.
  import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
 2. Maak het kader voor de contextwijzigingslistener door de methode accessChanged() te definiëren. De parameter accessErrorCode is een van de velden van de klasse BBMPlatformContext (bijvoorbeeld ACCESS_BLOCKED_BY_SERVER). Het volgende codevoorbeeld geeft dialoogvensters weer die de gebruiker informeren over de wijziging die heeft plaatsgevonden.
  class MyBBMPlatformContextListener extends BBMPlatformContextListener
  {
    public void accessChanged(boolean isAccessAllowed, int accessErrorCode)
    {
      if(isAccessAllowed) 
      {
        Dialog.inform("Access to the platform context is now allowed.");
      }
      else
      {
        Dialog.inform("Access to the platform context is now disallowed because of error:" + accessErrorCode);
      }
    }
    public void appInvoked(int reason, Object param)
    {
        /*code for handling different contexts for invocation
         reason is one of the constants in BBMPlatformApplication prepended 
         with INVOKE, which tells you why this app was invoked and by 
         whom param is an object representing a custom paramater with 
         more information on the invocation context*/ 
    }
  }
Volgend onderwerp: Een sessielistener definiëren

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.