Codevoorbeeld: het gebruikersprofiel bijwerken

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyUserProfileScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyUserProfileScreen heeft doorgegeven.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
import net.rim.device.api.system.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
import java.util.*;
public class MyUserProfileScreen extends MainScreen 
{  
  public MyUserProfileScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
  {
    UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
    boolean allowed = userProfile.setStatus(Presence.STATUS_BUSY, "I am busy.");
    if(! allowed) 
    {
      int result = Dialog.ask(Dialog.D_YES_NO, "Would you like CoolApp to
             stop updating your profile status?");
      if(result == Dialog.YES) 
      {
        // Optional code to prevent the application from asking to update
        // the user's status
      }
     }
  }
}
Volgend onderwerp: Gebruikersprofielvak

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.