Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Codeervoorbeeld: een bericht verzenden naar alle deelnemers in een sessie

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyBBMScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyBBMScreen heeft doorgegeven.

In dit codevoorbeeld wordt ook aangenomen dat u de taak, Een sessielistener definiëren, hebt uitgevoerd en dat u de sessielistenerklasse, MySessionListener, hebt benoemd.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
public class MyBBMScreen extends MainScreen
{
  public MyBBMScreen(BBMPlatformContext platformContext)
  {
    MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    BBMPlatformSession mySession = messagingService.createSession(new MySessionListener());
    if (mySession != null) 
    {
      channel.sendInvitation("Lets play a game", "Poker App", null, 0);
      BBMPlatformContactList contacts = channel.getContactList();
      String myMsg = "Test data";
      BBMPlatformData data = new BBMPlatformData("Message", myMsg.getBytes(), 0);
      mySession.sendData(data, contacts);
    }
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.