Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Codevoorbeeld: een downloaduitnodiging verzenden naar een contactpersoon

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyBBMInviteScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyBBMInviteScreen heeft doorgegeven.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
public class MyBBMInviteScreen
{
  public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
  {
    MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    messagingService.sendDownloadInvitation();
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.