Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Codevoorbeeld: reageren op wijzigingen van een contactpersoon op uw contactpersonenlijst

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyBBMContactListScreen heeft verzonden, toegang heeft tot het object BBMPlatformContext voor deze toepassing en het aan de constructor MyBBMContactListScreen heeft doorgegeven.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
public class MyBBMContactListScreen implements PresenceListener
{
  public MyClass(BBMPlatformContext platformContext) 
  {
    platformContext.getContactListService().setPresenceListener(this);
  }
  public void presenceUpdated(BBMPlatformContact contact, int eventType)
  {
    final String str = "[" + getEventName(eventType) + "] was changed by " + contact.getDisplayName();
    Dialog.inform(str);
  }
  private String getEventName(int eventType)
  {
    String eventName;
    switch(eventType)
    {
      case PresenceListener.EVENT_TYPE_AVATAR:
        eventName = "Avatar";
        break;
      case PresenceListener.EVENT_TYPE_DISPLAY_NAME:
        eventName = "Display name";
        break;
      case PresenceListener.EVENT_TYPE_PERSONAL_MESSAGE:
        eventName = "Personal Message";
        break;
      case PresenceListener.EVENT_TYPE_STATUS:
        eventName = "Status";
        break;
      default:
        eventName = "Default";
    }
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.