Codevoorbeeld: een item verwijderen uit het profielvak van de gebruiker

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyUserProfileBoxScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyUserProfileBoxScreen heeft doorgegeven.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
import net.rim.device.api.system.*;
net.rim.device.api.ui.component.*;
import java.util.*;
public class MyUserProfileBoxScreen extends MainScreen 
{  
  public MyUserProfileBoxScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
  {
    UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
    UserProfileBox profileBox = userProfile.getProfileBox();
    if (profileBox.isAccessible())
    {
      int[] itemIds = profileBox.getItemIds();
      if(itemIds.length >= 1) {
        profileBox.removeItem(itemIds[0]);
      }
    }
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.