Ontwikkelingshandleiding

Local Navigation

Codevoorbeeld: een openbare sessie hosten

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyBBMInviteScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyBBMInviteScreen heeft doorgegeven.

In dit codevoorbeeld wordt ook aangenomen dat u de taak, Een sessielistener definiëren, hebt uitgevoerd en de sessielistenerklasse, MySessionListener, hebt benoemd.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.service.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
import net.rim.device.api.ui.container.MainScreen;
public class MyBBMInviteScreen extends MainScreen
{
  public MyBBMInviteScreen(BBMPlatformContext platformContext)
  {
    MessagingService messagingService = platformContext.getMessagingService();
    BBMPlatformSession mySession = messagingService.createSession(new 
     MySessionListener());
    boolean isHosting = mySession.setPublic();
    if (isHosting) 
			{
			 	// add code to send PIN and PPID to your web service
			}	
  }
}
Vorig onderwerp: Een openbare sessie hosten

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.