Codevoorbeeld: de inhoud van het profielvak van een gebruiker weergeven

In het volgende codevoorbeeld wordt aangenomen dat de klasse die MyUserProfileBoxScreen heeft weergegeven, een verwijzing naar het bijbehorende BBMPlatformContext-object van de toepassing in de constructor MyUserProfileBoxScreen heeft doorgegeven.

import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.*;
import net.rim.blackberry.api.bbm.platform.profile.*;
import net.rim.device.api.system.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
import net.rim.device.api.util.*;
import java.util.*;
public class MyUserProfileBoxScreen extends MainScreen 
{  
  public MyUserProfileBoxScreen(BBMPlatformContext platformContext) 
  {
    UserProfile userProfile = platformContext.getUserProfile();
    UserProfileBox userProfileBox = userProfile.getProfileBox();
    if (userProfileBox.isAccessible())
    {
      UserProfileBoxItem[] items = userProfileBox.getItems();
      for(int i = 0; i < items.length; i++) {
        UserProfileBoxItem profileItem = items[i]
        Bitmap icon = userProfileBox.getIcon(profileItem.getIconId());
        myScreen.add(new BitmapField(icon));
        myScreen.add(new LabelField(profileItem.getText()));
      }
    }
  }
}

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.