Beheerdershandleiding

Local Navigation

Instellingsvelden voor e-mailadressen in Microsoft Outlook Web Access

E-mailadres
Typ het volledige e-mailadres van het e-mailaccount dat u wilt toevoegen.
E-mailwachtwoord
Typ het wachtwoord dat de gebruiker gebruikt om zich aan te melden bij het e-mailaccount op het netwerk van de organisatie. Wachtwoorden zijn doorgaans hoofdlettergevoelig.
URL voor webtoegang
Typ het webadres dat de gebruiker gebruikt voor toegang tot het e-mailaccount dat gebruikmaakt van Microsoft® Outlook® Web Access.
Gebruikersnaam
Typ de gebruikersnaam voor het e-mailaccount. Doorgaans is de gebruikersnaam het gedeelte van het e-mailadres vóór het @-teken, bijvoorbeeld: justinjones is de gebruikersnaam in justinjones@voorbeeld.com. In sommige gevallen kan dit de aanmeldingsnaam zijn waarmee de gebruiker zich aanmeldt bij het netwerk van de organisatie. Als de organisatie meerdere netwerkdomeinen gebruikt, kan de gebruikersnaam de indeling domeinnaam\gebruikersnaam hebben. Bijvoorbeeld: als het e-mailadres justinjones@voorbeeld.com is en het domein is domein 1, dan zijn de netwerkdomeinnaam en de gebruikersnaam domein1\justinjones.
Naam van postvak
Typ de postvaknaam van het Microsoft Outlook-account. De postvaknaam is doorgaans hoofdlettergevoelig.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.