Beheerdershandleiding

Local Navigation

Instellingsveld voor een BlackBerry-e-mailadres

Gebruikersnaam
Typ een gebruikersnaam voor het BlackBerry®-e-mailadres. De gebruikersnaam wordt weergegeven vóór het @-teken in het BlackBerry-e-mailadres. De gebruikersnaam moet beginnen met een letter of cijfer, moet 4 tot 32 tekens lang zijn en mag bestaan uit hoofdletters en kleine letters (a-z, A-Z), cijfers (0 tot 9), onderstrepingstekens (_), koppeltekens (-) en punten (.).

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.